Hello world!

>10 PRINT “HELLO WORLD. “ >20 GOTO 10